Procedure

Behandel informatie over een neuscorrectie

Indien u een bobbel in uw neus hebt, een scheve neus of een te brede neuspunt, dan kan dit met een neuscorrectie verholpen worden. De neus krijgt een nieuw profiel door via de binnenzijde het kraakbeen (botweefsel) een nieuwe vorm te geven. Een neuscorrectie kan zowel onder volledige verdoving (narcose) als onder plaatselijke verdoving uitgevoerd worden. Er wordt vaak gedacht dat een neuscorrectie veel napijn geeft, het tegenovergestelde is echter waar. U moet er wel rekening mee houden dat de ogen en neus voor een tijdje flink opgezwollen zijn. U moet de eerste 7 dagen na de neuscorrectie een spalk dragen. Het eindresultaat van een neuscorrectie is blijvend. U moet echter vanwege het helingsproces van het kraakbeen in de neus een jaar wachten op dit eindresultaat.

Het consult voor een neuscorrectie

Tijdens het eerste consult voor een neuscorrectie komt alles wat met de behandeling te maken heeft uitvoerig aan de orde: Er wordt bekeken welke methode voor u het beste is, welk resultaat u kunt verwachten na een neuscorrectie, wat de mogelijke risico’s zijn en wat de nazorg inhoudt na een neuscorrectie. U ontvangt van ons altijd een eerlijk advies en een duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode na een neuscorrectie. Gedurende het consult voor een neuscorrectie bekijkt onze specialist of u een geschikte kandidaat bent. De chirurg zal u onder andere vragen naar uw gezondheid, naar uw medische geschiedenis en welke medicijnen u gebruikt. Als u medicijnen neemt die “het bloed dunner maken” zoals Marcoumar, Sintrom (Sintromitis), of Aspirine (Acetylsalicylzuur), moet u dit van te voren aan uw plastisch chirurg melden. Dit omdat deze medicijnen namelijk, na toestemming van de voorschrijvende dokter, gestaakt dienen te worden voor de neuscorrectie. De behandelende specialist zal aan u vragen wat uw wensen en verwachtingen van een neuscorrectie zijn. Hij kan dan aangeven of het eindresultaat aan uw verwachtingen kan voldoen, of dat een alternatieve methode een betere optie zou kunnen zijn. Veel mensen met een grote neus hebben een kleine kin, een neuscorrectie is dan soms niet de beste oplossing. Een betere keuze om het gewenst resultaat te behalen kan bijvoorbeeld een kin correctie zijn. Tijdens dit consult worden ook vaak foto’s gemaakt, deze foto’s worden gebruikt om voor de neuscorrectie een profielanalyse te maken. Belangrijk voor een goede indicatie is de verhouding tussen de neus en kin. De medische consulente zal u alle aanvullende informatie geven met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles na een neuscorrectie. Als u besluit een neuscorrectie te ondergaan, wordt alle informatie over de neuscorrectie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de plastisch chirurg als door u moet worden ondertekend.

nose-surgery2

De behandeling

Allereerst zullen er foto’s gemaakt worden voor medisch dossier en wordt de verdoving toegediend. Bij een neuscorrectie wordt u meestal volledig onder narcose gebracht. Om incisies aan de buitenkant van de neus te voorkomen worden de meeste neuscorrecties via de neusgaten verricht, dit wordt ook wel een gesloten neuscorrectie genoemd. Indien de neuscorrectie inhoudt dat de neus smaller gemaakt moet worden, zullen er wel incisies gemaakt worden aan de buitenkant van de neus. Dit wordt ook wel de open neuscorrectie genoemd. De littekentjes die bij een open neuscorrectie ontstaan, vallen weg in de neusplooi die zich aan de zijkant van de neus bevindt. Als er bij de neuscorrectie sprake is van een correctie aan het neustussenschot, dan wordt het litteken geplaatst tussen de beide neusgaten. Na de neuscorrectie wordt er over het algemeen een spalk gebruikt, dit is om de neus te beschermen. Vervolgens wordt er een verband aangebracht. De eerste 7 dagen na de neuscorrectie moet u deze spalk blijven dragen. Om wondvocht op te vangen na de neuscorrectie krijgen mensen soms een neustampon. De duur van de behandeling van een neuscorrectie is afhankelijk van de soort neuscorrectie die moet worden toegepast. Welke verdoving wordt er toegepast bij een neuscorrectie Een neuscorrectie zal over het algemeen onder narcose uitgevoerd worden. De chirurg, die bij het consult aanwezig is zal, afhankelijk van de soort neuscorrectie, bepalen welke verdovingsvorm het beste is. Het is natuurlijk mogelijk dat u opziet tegen een narcose bij een neuscorrectie, bijvoorbeeld doordat u achteraf naar wordt. Bij A Klinieken werken wij met speciale narcosemiddelen. Deze narcosemiddelen zorgen ervoor dat u niet misselijk wordt na de verdoving. U zult, totdat u de kliniek verlaat, worden begeleid door zowel een verpleegkundige, door de anesthesioloog die u verdooft heeft en door de chirurg die de neuscorrectie heeft uitgevoerd.

Na de behandeling

Het is normaal dat u zich slap en moe voelt als u bijkomt uit de narcose na een neuscorrectie. Iedereen reageert anders op een narcose, maar doordat wij werken met speciale narcosemiddelen is de kans dat u misselijk bent minimaal. Zodra de plastisch chirurg en de anesthesioloog het verantwoord vinden, kunt u naar huis gaan. Over het algemeen is dit al enkele uren na de neuscorrectie. Het is wel verstandig ervoor te zorgen dat er iemand is die u naar huis kan rijden. Dit mag u zelf namelijk niet na een neuscorrectie. Het hechten van de neus, na een neuscorrectie, wordt meestal gedaan met hechtingen die vanzelf oplossen. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk en moeten de hechtingen na 1 week in één van onze klinieken verwijderd worden. Direct na de neuscorrectie wordt er vaak een neusspalk en een verband aangebracht. Het kan zijn dat u in de neustampons in krijgt. Het verband en de neustampons worden door veel mensen als vervelend ervaren, maar deze worden over het algemeen tijdens een controle in de kliniek na 24 uur verwijderd. De neusspalk moet u de eerste 7 dagen na de neuscorrectie blijven dragen. Uw neus zal, na de neuscorrectie, gaan opzwellen, waardoor u door de mond gaat ademen. Drinkt u daarom genoeg om een droge mond te voorkomen. Het zal enige weken in beslag nemen voordat de zwelling is verdwenen. Door de neus ademhalen, zal na 2 weken weer goed mogelijk zijn. Een bekend bijverschijnsel na een neuscorrectie is dat de ogenenkele dagen dicht kunnen zitten, dit wordt veroorzaakt door de zwelling van de neus. Een ander bijverschijnsel na een neuscorrectie zijn blauwe plekken rond de ogen en de neus. Deze verdwijnen echte vanzelf na enige tijd.

Het herstel na een neuscorrectie

Eén week na de neuscorrectie zullen de spalk en het verband verwijderd worden, het is normaal dat uw neus en de rest van uw gezicht anders aanvoelen en nog niet mooi ogen. Uw gezicht is nog erg gezwollen en er zijn nog blauwe plekken aanwezig. Hierdoor lijkt uw gezicht asymmetrisch. De dag na de neuscorrectie mag u gewoon douchen. Zorgt u er wel voor dat de wonden/hechtingen droog blijven totdat deze, na 1 week, worden verwijderd. Doucht u niet te heet, dit om zwelling te voorkomen. Na een week is get weer mogelijk om gewoon een bad te nemen of te douchen. Let u er wel op dat het water niet al te heet is, dit zorgt namelijk voor onnodige zwellingen. Vermijd druk op uw neus. Bij het slapen is het raadzaam op uw rug en niet te plat te liggen. Het is noodzakelijk dat u een aantal dagen rust neemt na een neuscorrectie. Uw lichaam heeft deze herstelperiode echt nodig. Het oppakken van lichte werkzaamheden is na 1 week weer toegestaan. Wacht u zeker een maand met zware lichamelijke inspanning, tillen en bukken. De meeste mensen gaan twee weken na de neuscorrectie weer aan het werk.

Het eindresultaat

Het is van belang dat u een realistische verwachting van het eindresultaat van een neuscorrectie heeft, dit maakt u tot een goede kandidaat. Een neuscorrectie zal altijd voor een goede verbetering zorgen, maar staat niet garant voor perfectie. Vlak na de neuscorrectie is de wijziging al enigszins te zien. Om het

resultaat goed te kunnen beoordelen is het van belang dat de zwelling bijna helemaal verdwenen is. Het verdwijnen van deze zwelling duurt een aantal weken. De bloeduitstortingen zijn gemiddeld na een dag of 10 weg. De definitieve vorm van uw neus verbetert maandelijks. Een jaar na de neuscorrectie is het resultaat echt goed zichtbaar.

Als er, om de neuscorrectie te kunnen uitvoeren, incisies moeten worden gemaakt, dan worden deze verborgen in de neusplooi of aan de binnenkant van uw neus. De incisies zullen zo klein en net als maar mogelijk is worden gehecht. Is er sprake van een correctie aan het tussenschot, dan bestaat de mogelijkheid dat het littekentje lichtelijk waarneembaar blijft.

De littekens na een neuscorrectie kunnen ‘vurig’ van kleur zijn in de eerste maanden na de behandeling. Zij zullen echter steeds meer de natuurlijke kleur van uw huid aannemen tot er niets meer overblijft dan een minimaal licht streepje. Na 3 maanden vindt de eindcontrole plaats en worden er opnieuw foto’s gemaakt voor in het medisch dossier.

Risico’s en complicaties bij een neuscorrectie

Net als bij praktisch alle chirurgische ingrepen, bestaat ook bij een neuscorrectie het risico van een allergische reactie op de gebruikte verdovingsvloeistoffen, de desinfecteermiddelen en op de pleisters. Er bestaat een zeer kleine kans (1-2%) op een infectie, dit ondanks het feit dat er bij iedere behandeling, dus ook bij een neuscorrectie, steriel wordt gewerkt.
Er kan sprake zijn van een nabloeding en soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing. Aan een narcose zijn ook minimale risico’s verbonden. Een typerend probleem na een neuscorrectie is een geruime tijd gevoelloze punt van de neus.