Neuscorrectie

NEUSCORRECTIE BIEDT UITKOMST BIJ EEN TE GROTE NEUS EN IN GEVAL VAN LICHAMELIJKE KLACHTEN

Een neuscorrectie operatie of Rhinoplastiek kan om esthetische redenen aangevraagd worden, bijvoorbeeld bij een te grote neus of een scheve neus. Maar ook lichamelijke klachten zijn vaak reden voor een neusoperaties, zoals bij een afwijkend gevormde neus, deze kan immers verstoppingen of hoofdpijn veroorzaken. Het kan ook een combinatie van redenen zijn. Hoe dan ook, de beslissing om over te gaan tot een neuscorrectie is zeer persoonlijk en een uitgebreid consult met de behandelend plastisch chirurg is daarom erg belangrijk.

ESTHETISCHE REDENEN NEUSCORRECTIE

De neus ligt centraal in het gelaat en vormt het centrum bij menselijke communicatie. Daarom worden afwijkingen van het gemiddelde al gauw al zeer storend ervaren door de drager. Dit kan lijden tot grote complexen waarbij men zichzelf niet langs opzij wil tonen of laten fotograferen. U kunt uw neus ook te groot, te klein, te lang, te scheef of te breed vinden in verhouding tot de rest van uw gezicht. In al deze gevallen is sprake van een probleem van esthetische aard.

FYSIEKE REDENEN NEUSCORRECTIE

Ook lichamelijke problemen kunnen aanleiding geven tot een neuscorrectie. Als de vorm van de neus niet correct is, kan dit leiden tot verstoppingen, concentratie stoornissen, slaapverstoring en hoofdpijn. Doet dit probleem zich met enige regelmaat voor, dan kan een plastische ingreep wenselijk zijn.

SOORTEN NEUSCORRECTIE

De plastisch chirurg kan een van de volgende neusoperaties uitvoeren, of een combinatie ingreep uitvoeren van meerdere neuscorrecties:

  • neustipcorrectie
  • neustussenschot correctie
  • neusvleugel correctie
  • neusbrug correctie
  • neusverkleining
  • scheve neus rechtzetten
  • neusbrug correctie
  • neusschot rechtzetten

PIJNLOOS

Een neus correctie is een vrij pijnloze en snelle manier om van de lichamelijke ongemakken verlost te zijn en/of een zo mooi mogelijke neus te krijgen d.m.v.
plastische chirurgie.

EENVOUDIGE OF INGEWIKKELDE NEUSCORRECTIE

De plastisch chirurg past de vorm en de grootte van de neus aan naargelang uw wensen. Het kan daarbij gaan om een relatief eenvoudige correctie van de neusbrug, de neustip of een meer gecompliceerde operatie.
Al deze operaties vallen onder de noemer “Rhinoplastiek”: neusverkleining, neustipcorrectie, neusoperatie tussenschot, neusschot rechtzetten, neustussenschot correctie, neusbrug correctie, neusvleugel correctie, neuscorrectie met fillers.

NEUSCORRECTIE LEEFTIJD

Vanaf de leeftijd van 16-18 jaar kan een neusoperatie overwogen worden, omdat dan het gelaat dan volledig is volgroeid. Naarmate u ouder wordt, zult u ook merken dat de neus verandert, omdat het kraakbeen dunner wordt. Misschien dat uw neus u pas bij het ouder worden gaat storen. Een ingreep op latere leeftijd is natuurlijk ook altijd mogelijk.

DESKUNDIGHEID VAN DE PLASTISCH CHIRURG

Een Rhinoplastiek is een van de meest veeleisende ingrepen. Daarom is het belangrijk dat u de kwaliteit (ervaring, bevoegdheid) van de plastisch chirurg nagaat en alle vertrouwen in zijn deskundigheid heeft. De plastische chirurg zal Tijdens het consult uw wensen aandachtig bestuderen en u een reëel beeld schetsen van het te verwachten resultaat.

VERWACHTING

Op voorwaarde dat u realistische verwachtingen heeft en in zee gaat met een deskundig plastisch chirurg, zult u zeer tevreden zijn van uw nieuwe neus. Houd errekening mee dat het neusoperatie herstel wat tijd nodig. Dit kan aanleiding geven tot een lichte zwelling van de huid en wat stugheid in de onderhuid, mogelijk zelfs tot 12 maanden na de ingreep.